A- A A+

In het najaar van 2017 wordt opnieuw het Klimaatfonds opengesteld.

Het klimaatfonds verstrekt leningen tegen een lage rente aan bedrijven, maatschappelijke organisaties, bewonersinitiatieven en kennisinstellingen voor projecten op het gebied van energiebesparing, duurzame energieopwekking, mobiliteit en klimaatadaptatie.