A- A A+

Samen met de gemeenten Tilburg en ’s Hertogenbosch, Provincie Noord Brabant, KNMI en adviesbureau GrondRR heeft Breda het Weerbericht 2050 opgesteld (zie bijlage). Hierin wordt aan de hand van de KNMI scenario’s, modelberekeningen en informatie uit lokale weerstations een doorkijk gegeven naar de lokale weersomstandigheden rond 2050.  

Het Weerbericht 2050 is daarmee (één van de) instrumenten bij de keuzes om de stad klimaatbestendig (of Ruimtelijk Adaptaptief) te ontwikkelen. De uitkomsten van het onderzoek zullen tevens worden ingezet voor gerichte communicatie om de bewustwording te vergroten. De klimaatopgave is namelijk niet enkel een opgave voor de gemeente. Het is een gemeenschappelijke opgave, waarbij veel partijen zijn betrokken, waaronder de Bredase bedrijven en bewoners.

Voor het openen van sommige bestanden kan extra software nodig zijn, zie hiervoor de uitlegpagina over downloads.