A- A A+

Vanaf oktober 2016 is een waterspeelplek aan het Kasteelplein aangelegd. In de foto hierboven is het ontwerp te zien.

De fontein is geplaatst om Breda aantrekkelijker te maken en buitenspelen te stimuleren. Tijdens warme dagen zorgt de fontein voor verkoeling en plezier. Het idee hiervoor komt uit het Impuls Ruimtelijke Adaptatie, waarbij Breda een klimaatbestendige stad wilt zijn.

Met het ontwerp wordt de verbinding gelegd van de historische rijkdom van het kasteel waar nu de Koninklijke Militaire Academie zit, met het Kasteelplein en het beeld van Willem III te paard.