A- A A+

De Impuls Ruimtelijke Adaptatie vindt zijn oorsprong in de Duurzaamheidsvisie Breda 2030. In de Impuls (zie bijlage) staat hoe Breda handen en voeten geeft aan (het beperken van) de gevolgen van de klimaatverandering. De impuls bevat het programma voor het jaar 2016 op het gebied van Ruimtelijke Adaptatie en is een financiele onderlegger voor de maatregelen.

Voor het openen van sommige bestanden kan extra software nodig zijn, zie hiervoor de uitlegpagina over downloads.