A- A A+

De Gemeente Breda heeft in de Structuurvisie 2030 klimaatverandering benoemd als één van de grootste opgaven voor de komende periode. Ruimtelijke adaptatie gaat over de gevolgen van de klimaatverandering voor de stad. Het project ‘Breda, koel als het moet’ is een van de eerste ideeën die binnen dit onderwerp gebruikt kan worden.

Kansen voor Breda
In het verstedelijkte centrum van Breda kan ’s zomers de temperatuur flink oplopen, wat zeer onaangenaam kan zijn. Dit heeft zijn weerslag op de bestedingen bij retail en horeca gelegenheden. De belevingstemperatuur in de openbare ruimte kan aanzienlijk worden verbeterd door het toevoegen van planten en waterelementen. Deze maatregelen kunnen de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de stad terugbrengen, vooral op warme zomerdagen

Voordelen van ruimtelijke adaptatie
Onderstaande maatregelen kunnen bijdragen aan het oplossen van meerdere opgaven in de stad. De vermindering van hitte en verhoogde aantrekkelijkheid vormen de spil binnen dit project. Daarnaast worden er nog talloze andere kansen benut door het toepassen van ruimtelijke adaptatie in het centrum. De verbeterde aantrekkelijkheid en leefbaarheid heeft een positieve invloed op het aantal bezoekers en zal meer omzet genereren voor retail en horeca. Er ontstaan ook meer mogelijkheden om regenwater direct in de grond te laten stromen. Verder zal de biodiversiteit worden vergroot, de luchtkwaliteit verbeterd, en het bewustzijn worden vergroot.

Een aantal voorbeelden zijn:

  • stalen constructie inclusief nevelinstallatie waar planten kunnen groeien, bijvoorbeeld te plaatsen in een winkelstraat;
  • constructie met klimplanten bijvoorbeeld te plaatsen op een parkeerterrein;
  • bestaande wegen voorzien van extra groenstroken en bomen;
  • het plaatsen vanwaterspeelplaatsen en bomen op pleinen.