A- A A+

Positive Drive is een mobile App (Android en iOS) ontwikkeld om middels “nudges” (Sunstein & Thaler) verkeersgedrag te veranderen en die gratis op iedere Smart Phone geïnstalleerd kan worden. Kern van de app is belonen voor goed gedrag in het verkeer. De app maakt daarbij gebruik van het gegeven dat mensen graag beloond worden voor goed gedrag en dat dit belonen aanzienlijk beter werkt dan straffen (diverse onderzoeken). Door dit gegeven te combineren met nieuwe technieken wordt het mogelijk om (gewoonte)gedrag te doorbreken en (blijvend) te veranderen.

Positive Drive ontwikkeld is in 2012 voor Breda ontwikkeld waarbij het uitgangspunt was om een volwaardige app die gewenst gedrag stuurbaar maakt en beloont te creëren.  Bovendien moest de app het doelgroep- en community denken ondersteunen en publiek private samenwerking faciliteren.

Mobiliteit is breed en betreft een groot aantal vraagstukken en uitdagingen veelal met en directe link naar gedrag(sverandering). Situaties, doelgroepen en campagnes overlappen door de tijd. Positive Drive is opgezet om bij veel verschillende situaties  gedragsverandering te kunnen faciliteren. “One app fits all situations”. Positive Drive is opgezet als een open platform waarbij Breda andere steden uitnodigt om zich aan te sluiten en te profiteren van elkaars kennis, ontwikkelingen en investeringen. Efficiënter, leerzamer en leuker. Leeuwarden en Den Bosch hebben inmiddels interesse getoond evenals steden in het buitenland (Europa en Noord-Amerika)

Binnen het centrale platform wordt een campagne gedefinieerd en ingeregeld (welke gedrag, routes, modaliteiten , tijdstippen, etc. willen we waarmee willen belonen). Er kunnen meerdere campagnes gelijktijdig actief zijn binnen het gebied. Op basis van het vertoonde juiste gedrag zijn “(s)miles punten te verdienen. Met de (s)miles kun je vervolgens prijzen winnen. Deze prijzen worden beschikbaar gesteld door het (lokale) bedrijfsleven, waardoor het model de lokale community ondersteunt en tevens minder afhankelijk is van bijdragen van de overheid. Dit te winnen prijzen kunnen geldprijzen, goederen of bijvoorbeeld vouchers zijn. Positive Drive gaat uit van een hyperlokale betrokkenheid en betrekt inwoners, bedrijfsleven, media en overheid bij het verbeteren van het leefklimaat, van hun eigen stad. Voor en door je eigen stad.

Start de App, en leg je route af en verdien automatisch punten wanneer je het juiste gedrag hebt laten zien. Het geavanceerde meetsysteem van Positive Drive registreert en geeft directe feedback. Positive Drive is op twee manieren te gebruiken: met of zonder routeplanner. De routeplanner laat direct zien hoeveel punten er verzameld kunnen worden door en bepaalde route te kiezen. De App start ook zonder de routeplanner te gebruiken (veelal kent men de route). Wanneer de mobilist de App inschakelt en begint met verplaatsen, start de App automatisch. Als de eindbestemming is bereikt, registreert de App de afgelegde trip en ontvang je de route met je behaalde punten  binnen enkele momenten in de app. De route, punten en prijzen kun je direct delen via o.a. Facebook en Twitter.

Punten verdien je wanneer je: de juiste (gewenste) route rijdt, je je aan de juiste snelheid houdt, de juiste modaliteit gebruikt, het juiste tijdstip kiest of als je bijvoorbeeld op de juiste plek parkeert (er zijn overigens nog veel meer mogelijkheden). Combinaties zijn ook mogelijk. Beleidsthema’s kunnen met Positive Drive middels extra punten worden aangezet. Dit kan structureel (bv. snelheid) of actiematig (terug naar school).

Positive Drive is een volwaardige (native) App waar geen separate website voor noodzakelijk is zodat de gebruiker zonder drempels kan meedoen. De App trackt, verwerkt, communiceert en motiveert. Hierop is de interface ingericht. Dit heeft een positief effect op de houdbaarheid van de app. Positive Drive is inmiddels “proven technology” en is opgenomen in een projectvoorstel voor Horizon 2020 voor het testen van de App onder verschillende omstandigheden en situaties in verschillende steden en landen.

Ondertussen is er volop geëxperimenteerd met Positive Drive en de eerste resultaten zijn veelbelovend. Voor meer informatie wordt verwezen naar de bijlagen. Met actieve marketing en communicatie zijn nog meer gebruikers te motiveren en kan er nog meer effect gesorteerd worden. Het interessante is tevens dat deelnemers als community door tracking bijdragen aan inzicht in het in kaart brengen en verbeteren van mobiliteitssysteem van hun eigen stad. Met de verkregen inzichten wordt het systeem alleen maar beter en efficiënter. Iets waar de inwoners weer baat bij hebben. Zo help je niet alleen je omgeving maar vooral ook jezelf terwijl je wordt beloond.

Aan de voorkant wordt het juiste gedrag beloond en aan de achterkant wordt geanonimiseerde trackingsdata ingewonnen. Zo snijdt het mes aan twee kanten. Met beschikbare tools kan vervolgens deze BIG-data geanalyseerd worden. In Breda wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van de door NHTV beschikbaar gestelde tool BikePrint. Met BikePrint is bijvoorbeeld een H-B-fiets-matrix geproduceerd. Deze is nog niet sluitend, maar representatief genoeg om de verschillen in gewenste en gebruikte route inzichtelijk te maken. Maar ook om wachttijden, relatieve snelheden en doorsteken eenvoudig aan te duiden. Breda weet dus nu hoe de fietser echt fietst! De eerste maatregelen op basis van de data zijn reeds genomen.

Link: https://www.facebook.com/076opweg/?hc_ref=SEARCH&fref=nf