A- A A+

De E-Bike maar met name de SpeedPedelec is een fiets die eindelijk de concurrentie met de auto aankan en wint!

Zie ook onze Rushhourrace tussen Breda en EttenLeur en ook

We willen dit soort fietsen zoveel mogelijk faciliteren zonder teveel regels te stellen. Momenteel is slechts 1% van de E-Bikers 50 jaar of jonger. Maar er is een trend waarneembaar. Steeds meer jongere forenzen zien de voordelen van een E-Bike in. Ook het Provinciale project B-Riders draagt hier fors aan bij, zie ook: http://www.b-riders.nl  Het is zeker dat een bepaalde leefstijl of doelgroep die deze fiets vaker zal gaan gebruiken.

Als je het vanuit de bredere context bekijkt, dan zijn wij als wegbeheerder blij dat er eindelijk een duurzaam alternatief is voor de regionale autoverplaatsingen.

Dit is net meer dan de helft van het autoverkeer dat dagelijks in Breda rijdt.  Met 10% minder autovberplaatsingen kunnen wij bijvoorbeeld al veel knelpunten voorkomen.  Daarnaast past de speed pedelec binnen onze ambities om in 2044 CO2 neutraal te willen zijn. En is deze ook nog te parkeren binnen een luwere binnenstad, meer groen en water etc.

Een paar feitjes:

  • E-bikes in combinatie met stedelijke snelfietsroutes leiden tot een forse afname van het aantal autoverliesuren die momenteel optreden als gevolg van congestie. Dit is direct te herleiden tot maatschappelijke baten;
  • Meer fietsen, of meer E-Bike betekent gezondere werknemers. Werknemers die op de fiets naar het werk komen zijn een dag per jaar minder ziek ! Dit kan tot 27 mln euro besparen op zorgkosten;
  • Een E-Bike is op het gebied van uitstoot vele malen voordeliger dan een auto. Een gemiddelde pesonenauto stoot circa 136 gram CO2 per kilometer uit. Een E-Bike daarentegen heeft een uitstoot van slechts 17 gram COw per kilometer;
  • Een snelle fietsverbinding kost slechts 0,6 mln per kilometer, terwijl een gebiedsontsluitingsweg al snel 2.2 mln euro per kilometer kost.

Wij verwachten dan ook een forse opmars van deze fiets. Vandaar dat Breda de komende jaren fors gaat investeren in passende fietspaden. De snelfietsroute Etten-Leur <> Breda is al 10 jaar het best bewaarde geheim van Brabant. Dit jaar wordt de snelfietsroute langs het spoor gerealiseerd. Dit is een snelle route van het nieuwe Station naar Oosterhout. Vanaf 2017 wordt gestart met het breedste fietspad van Nederland. Dat loopt van de NHTV naar het station.