A- A A+

Op zondag 25 september ontving Atletiekvereniging SPRINT de Groene Parel voor het installeren van zonnepanelen.

De panelen op het dak van de accommodatie leveren een derde van het elektriciteitsverbruik van de vereniging. Nadat energiecoöperatie BRES de Groene Parel had overhandigd aan vice-voorzitter Stan Gielen, stelde wethouder Paul de Beer de panelen officieel in werking.

Zonnepanelen

Op de finaledag van de clubkampioenschappen werd het in gebruik nemen van de zonnepanelen een zonnig feestje. De Gemeente Breda, het Energieteam en energiecoöperatie BRES hadden een informatiestand waar informatie werd gegeven over isoleren, zonnepanelen en andere maatregelen die je huis duurzamer maken. Iedereen die de SolarScan van de Gemeente Breda had ingevuld en een print inleverde bij de informatiestand, maakte kans op mooie prijzen, met als klap op de vuurpijl een warmtescan (thermografische foto) van hun woning ter waarde van 200 euro.

Wethouder Paul de Beer van Duurzaamheid: ‘SPRINT heeft een mooie stap gezet richting een CO2-neutrale en klimaatbestendige stad. We willen op termijn onafhankelijk worden van fossiele energiebronnen en zonnepanelen helpen daarbij. Daarom heeft de Gemeente Breda subsidie gegeven voor de aanschaf ervan. Ik hoop dat ook andere verenigingen en organisaties maatregelen nemen. Ik ben benieuwd wie de volgende is die de Groene Parel verdient!’

Ondersteuning  

Wie ook maatregelen wil nemen om het energieverbruik van zijn of haar huis, sportvereniging of bedrijf te verlagen of zelf energie op te wekken, kan gebruikmaken van diverse vormen van ondersteuning. Alle informatie, inclusief de SolarScan, het Energieteam, de energiecoöperaties en de mogelijkheden voor subsidie, is te vinden op www.energiekbreda.nl.  

Sportverenigingen die hun accommodatie willen verduurzamen, kunnen subsidie aanvragen vanuit de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) en de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+). Op 2 januari 2017 gaat de Subsidieregeling Energiebesparing en Duurzame energie Sportaccommodaties (EDS) open. Sportverenigingen die daar gebruik van willen maken, wordt geadviseerd om al ruim voor die datum voorbereidingen te treffen (besluitvorming, e-herkenning voor de aanvraag).

Breda, 26 september 2016