A- A A+

In 2014 (meest recente cijfers) bedroeg het totaal aandeel duurzame energie opwekking 2% van het totaalverbruik in Breda van 11,2 miljoen GJ. (GigaJoule is de eenheid die zowel wordt gebruikt voor elektriciteit, gas als warmte). Ongeveer 8% wordt nog voorzien met restwarmte uit de Amercentrale. Deze centrale zal in 2024 volgens het Energieakkoord gaan sluiten. Daarmee verliest Breda zijn (niet duurzame) warmtenet-bron, die vervangen zal moeten worden door een wel duurzame bron. Onderzocht wordt of het potentieel geothermie, beperkt aanwezig in de diepe ondergrond, hiervoor een optie kan zijn. Breda koerst op de doelstelling van 20% duurzame opwekking in 2020.

Intussen is het potentieel van andere vormen van bio-energie (waaronder biomassa) en bodemenergie, met name de WKO-installaties, in 2014 gegroeid tot 3,6% van het totaal energiegebruik. De gebouwgebonden opwekking (GGO), waaronder ook zonenergie (0,7%) omvatte in 2014 nog 3,13% van het totaal  energiegebruik. Het potentieel zonenergie is sterk doorgegroeid, mede als gevolg van de publieksgerichte acties in Breda, zoals het Solar-infopunt  en de Solar Scan. Eind 2016 komt daar ook de ZonneWIJde  (700 panelen/1,5MW) bij.