A- A A+

Breda stimuleert energiezuiniger wonen onder huiseigenaren.

Energielasten omlaag en bijdragen aan een CO2 neutrale gemeente. Dat is de gedachte achter de Energiebespaarlening waaraan de gemeente Breda meewerkt. Huiseigenaren kunnen een lening afsluiten bij het Nationaal Energiebespaar Fonds (NEF) en het geleende bedrag investeren in maatregelen die hun huis energiezuiniger maken. Daarmee beperken zij woonlasten én werken zij mee aan de gemeentelijke doelstelling dat Breda in 2044 CO2-neutraal is. De gemeente Breda vergoedt per 1 april huiseigenaren de rente die zij verschuldigd zijn over de lening tot een hoofdsom van € 25.000 en stelt hiervoor € 500.000 beschikbaar.

De Energiebespaarlening Breda heeft de vorm van een rentekortingregeling. Dat zorgt ervoor dat de lening per saldo renteloos is.

Starterslening

De gemeente stimuleert ook het kopen van een energieneutraal huis. Daarom verbreedt de gemeente de voorwaarden van de Starterslening voor kopers van een energieneutrale nieuwbouwwoning. Vanaf half februari 2017 komen kopers van zo’n woning tot € 215.000 euro (was € 200.000) voor de Starterlening in aanmerking en wordt de maximale Starterslening verhoogd van € 25.000 naar € 40.000.

Vanaf 2021 moeten alle nieuwbouwwoningen (bijna) energieneutraal gebouwd worden. Deze aanpassing van de huidige Starterslening Breda valt binnen de voorwaarden van NHG en wordt alleen toegekend als aanvragers voldoende kredietwaardig zijn.

Voor meer informatie over de Starterslening kunt u contact opnemen met gemeente Breda, www.breda.nl.