A- A A+

Interessante subsidieregelingen voor sport:

  1. Subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS), investeringssubsidie. Het afgelopen jaar is deze subsidieregeling snel uitgeput en voor volgend jaar (2 januari gaat de subsidieregeling open) is het dan ook van belang dat sportverenigingen er tijdig bij zijn. Aandachtspunt daarbij is tijdig starten met de voorbereidingen, denk daarbij aan stroomlijnen van de interne besluitvorming, maar ook aanvragen van een e-herkenning.  Voor meer informatie: algemene toelichting.
  2. SDE+: dit is een exploitatiesubsidie voor accommodaties met een aansluiting groter of gelijk aan 3x80A (meeste voetbalclubs zullen dit hebben gezien hun hoge elektriciteitsverbruik door de buitenverlichting). Voor meer informatie: FAQ over SDE+ en algemene toelichting.
  3. Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE). Deze subsidie is evenals de EDS dit jaar voor het eerst opengesteld en is bedoeld voor particulieren en bedrijven (hieronder worden ook verenigingen verstaan). Je kunt subsidie krijgen voor de opwekking van warmte voor 4 technieken: zonneboiler, warmtepomp, biomassaketel of pellet kachel. Deze subsidie mag je dus niet combineren met EDS gezien dit ook een investeringssubsidie is. Wel interessant al is het maar omdat deze regeling nog niet is uitgeput. Voor meer informatie: FAQ over ISDE en algemene toelichting.

Aandachtspunten, mogelijkheden en onmogelijkheden:

  • Combineren van verschillende typen subsidies (exploitatiesubsidie en investeringssubsidie) is mogelijk. Wat dan ook niet mag is een investeringssubsidie (zoals EDS) combineren met een andere investeringssubsidie (ook als deze wordt verstrekt door een gemeente of provincie).
    • Er zijn mogelijkheden om subsidieregelingen zo in te richten dat ze niet conflicteren. Zo heeft gemeente Den Haag een regeling bedacht om arbeidskosten (voorbereidingskosten) te subsidiëren. Deze is zo opgesteld om juist de combinatie met EDS mogelijk te maken.
  • Volgorde van aanvragen bij combineren van subsidieregelingen. Als je wilt combineren EDS met SDE dan is de volgorde van aanvragen van belang. Eerst SDE+ en dan pas EDS, omdat je bij SDE pas opdracht kan verstrekken na de beschikking. Bij EDS moet je die al hebben (weliswaar met een clausule dat als je de EDS subsidie niet krijgt ook niet gebonden meer bent aan de opdrachtverstrekking). In planning betekent dat voor dit jaar dat je de SDE+ moet aanvragen in oktober om EDS in januari ook aan te vragen.
  • Huurcontracten tussen gemeente (als eigenaar) en de sportvereniging. De situatie is nu veelal dat de sportvereniging investeert in een accommodatie of velden die niet in bezit zijn van de club. Hierover moet je met elkaar afspraken maken. Zeker bij de grotere investeringen als LED buitenverlichting en zonnepanelen. Hoe ga je daarmee om als de club binnen een paar jaar gaat verhuizen of failliet gaat bijvoorbeeld?   Mogelijke oplossing zit hem in het Green Lease contract.

Klik hier voor informatie over de sportsubsidiewijzer.