A- A A+

Breda wil CO2-neutraal en klimaatbestendig worden.
CO2-neutraal betekent dat we netto geen CO2 meer uitstoten; klimaatbestendig dat we onze wijken en dorpen zodanig hebben ingericht dat ze voorbereid zijn op klimaatverandering en de gevolgen daarvan.
Dat lukt alleen als de vier O’s hun krachten bundelen: Ondernemers, Overheid, Onderwijs en Ondernemende burgers.
Deze gezamenlijke aanpak heet ‘Energiek Breda’.

Breda vergoedt rente Energiebespaarlening

Breda vergoedt rente Energiebespaarlening

Breda stimuleert energiezuiniger wonen onder huiseigenaren.

Lees meer

Solar scan

Solar scan

Hoeveel energie kunt u opwekken op uw dak? U komt het te weten met de Solarscan Breda.

Lees meer

Breda stelt het Klimaatfonds open

Breda stelt het Klimaatfonds open

In het najaar van 2017 wordt opnieuw het Klimaatfonds opengesteld.

Lees meer

Energie besparen

Energie besparen

Energie besparen is geld verdienen. Energie besparen is niet moelijk als je maar weet waar je o.a. met je gedrag op kan letten.

Lees meer

Meedoen aan Energiek Breda

Doe ook mee aan Energiek Breda! Steeds meer bewoners, bedrijven en instellingen hebben stappen gezet die een CO2-neutraal en klimaatbestendig Breda dichterbij brengen.

Lees meer