A- A A+

Vanaf 1 september stelt de Gemeente Breda het Klimaatfonds open.

Het klimaatfonds verstrekt leningen tegen een lage rente aan bedrijven, maatschappelijke organisaties, bewonersinitiatieven en kennisinstellingen voor projecten op het gebied van energiebesparing, duurzame energieopwekking, mobiliteit en klimaatadaptatie.

Van 1 september tot 31 oktober 2016 kunnen aanvragen worden ingediend.