Home

Breda wil CO2-neutraal en klimaatbestendig worden. CO2-neutraal betekent dat we netto geen CO2 meer uitstoten; klimaatbestendig dat we onze wijken en dorpen zodanig hebben ingericht dat ze voorbereid zijn op klimaatverandering en de gevolgen daarvan. Dat lukt alleen als de vier O’s hun krachten bundelen: Ondernemers, Overheid, Onderwijs en Ondernemende burgers. Deze gezamenlijke aanpak heet ‘Energiek Breda’, ook uw project kan hier deel van uitmaken.

Breda stimuleert energiezuiniger wonen onder huiseigenaren Energielasten omlaag en bijdragen aan...
Energie besparen is geld verdienen. Energie besparen is niet moelijk als je maar weet waar je o.a....
Doe ook mee aan Energiek Breda! Steeds meer bewoners, bedrijven en instellingen hebben stappen...
Solarscan
Het Solar Infopunt is bedoeld om iedereen die aan de slag wil met zonne-energie, te helpen om dit...